Vad är fluvoxamin, det antidepressiva läkemedlet som är lovande vid behandling av covid-19?

Vad är fluvoxamin, det antidepressiva läkemedlet som är lovande vid behandling av covid-19?

Ett vanligt antidepressivt läkemedel som ofta används för att behandla tvångssyndrom kan ansluta sig till en växande arsenal av covid-19-behandlingar efter att det visat sig lovande att minska sjukhusinläggningar och dödsfall i sjukdomen orsakad av det nya coronaviruset.

USA:s spårning av fall av coronavirusfall och karta

Eftersom det redan har godkänts av Food and Drug Administration för behandling av mental hälsa, kan läkare börja skriva ut det under vissa parametrar. Den relativt blygsamma kostnaden innebär att det kan vara mycket fördelaktigt i delar av världen med låga vaccinationsfrekvenser och få resurser.

Här är vad du behöver veta.

Vad man ska veta

  • Vad är fluvoxamin?
  • Vilka är de möjliga biverkningarna?
  • När kommer det att finnas tillgängligt för att behandla covid-19?
  • Hur skiljer sig fluvoxamin från andra covid-19-läkemedel?