Va. Högsta domstolen bekräftar domarens beslut om att återinsätta Loudoun-lärare som vägrade att använda transpersoners pronomen

Va. Högsta domstolen bekräftar domarens beslut om att återinsätta Loudoun-lärare som vägrade att använda transpersoners pronomen

Virginias högsta domstol bekräftade denna vecka en lägre domstols beslut som kräver att Loudoun County Public Schools återinställer en lärare som Loudoun hade stängt av för att ha vägrat att använda transpersoners pronomen.

Läraren, idrottsinstruktören Tanner Cross, delade sin ovilja att använda transpersoners pronomen – med hänvisning till hans religiösa övertygelse – vid ett skolstyrelsemöte i maj. Som svar gav Loudoun skoltjänstemän honom tjänstledigt, spärrade honom från skolområdet och förbjöd honom att tala vid framtida styrelsemöten.

Cross stämde och påstod att Loudoun hade kränkt sin rätt till yttrandefrihet och fri religionsutövning enligt Virginias konstitution.

Berättelsen fortsätter under annonsen

I juni beslutade Loudoun County Circuit Courts domare James E. Plowman att skoldistriktet måste återinsätta Cross allt eftersom lärarens rättegång fortsätter. Plowman kallade Loudouns straff mot Cross 'konstitutionellt' eftersom det 'tystade ned andra från att tala offentligt' i frågan om transpersoners rättigheter. Loudoun överklagade beslutet till statens högsta domstol.

Loudoun County School Board godkänner riktlinjer för transpersoners rättigheter vid ett spänt möte

På måndagen hävdade Virginias högsta domstol att Plowmans beslut måste gälla. Domarna skrev i en Domstolsbeslut på 14 sidor att Loudoun hade misslyckats med att bevisa att 'kretsdomstolen missbrukade sitt gottfinnande.'

Domarna signalerade också att de i stort sett är sympatiska med Crosss rättegång.

'Cross motsatte sig en politik som kan belasta hans yttrandefrihet och religionsfrihet genom att kräva att han pratar och interagerar med studenter på ett sätt som bekräftar könsövergången', skrev domarna. 'Även om styrelsen för [Loudoun-skolan] kan ha ansett Cross' tal vara 'ett obetydligt och irriterande exempel på individuellt osmakligt missbruk av ett privilegium', tror vi att Cross har ett starkt anspråk på uppfattningen att hans offentliga oliktänkande implicerar 'grundläggande samhälleliga värderingar'. ' djupt inbäddad i vår konstitutionella republik.'

Berättelsen fortsätter under annonsen

Loudoun schools talesman Wayde Byard avböjde att kommentera tisdagen eftersom det är skolans policy att inte diskutera pågående rättstvister.

Cross representeras av Alliance Defending Freedom, en konservativ juridisk förespråkargrupp som har en historia av att engagera sig i rättegångar som ifrågasätter transpersoners rättigheter. I ett uttalande å Crosss vägnar hyllade alliansens advokat Tyson Langhofer statens högsta domstols beslut som både upprättelse och seger.

'Lärare ska inte tvingas att främja ideologier som är skadliga för deras elever och som de tror är falska,' sa Langhofer. 'De ska inte heller tystas för att de kommenterar på ett offentligt möte.'

Hur och varför Loudoun County blev ansiktet utåt för nationens kulturkrig

Efter statens högsta domstols beslut kommer Cross att fortsätta att arbeta som idrottslärare i Loudoun medan hans stämningsansökan fortsätter genom kretsrätten, enligt Langhofer.

Berättelsen fortsätter under annonsen

Trots den pågående rättegången godkände Loudouns skolstyrelse i mitten av augusti en ny policy som ger transpersoner tillgång till skollokaler och aktiviteter som matchar deras könsidentiteter – och som kräver att anställda tilltalar transpersoner med deras namn och pronomen. Loudoun antog riktlinjerna i lydnad till en Virginia-lag, antagen 2020, som kräver att skoldistrikt över hela landet uppdaterar sina regler för behandling av transpersoner för att skydda sig mot trakasserier.

Advokater för alliansen har bett kretsdomstolen att stoppa upprätthållandet av Loudouns transpersoners policy medan rättegången tar sig igenom rättssystemet.

Crosss advokater lämnade också nyligen in en motion där de bad om att lägga till lärarna Monica Gill och Kimberly Wright som käranden i rättegången. Gill och Wright hävdar, precis som Cross, att de inte borde åläggas att tilltala transpersoner med sina pronomen eftersom det går emot lärarnas grundläggande övertygelser.

Berättelsen fortsätter under annonsen

Alliansen räknar med att senare i veckan få ett beslut om huruvida lärarna kan läggas till klagomålet.

I måndagens domstolsbeslut skrev domarna att de fann ett av Loudouns skoldistrikts främsta skäl för att stänga av Cross - att lärarens kommentarer om transpersoners rättigheter störde typiska skolverksamheter - inte övertygande.

Domarna skrev att Loudoun aldrig presenterade några verkliga bevis för att Crosss fortsättning som idrottslärare skulle 'skada barn'. Det fanns inte heller tillräcklig upprördhet från föräldrarna för att motivera Cross avstängning, konstaterade domarna.

'En liten minoritet av föräldrar bad att Cross inte skulle interagera med sina barn', skrev domarna. 'Men de tilltalade [Loudoun County Public Schools] identifierar inget fall där en sådan nominell faktisk eller förväntad störning motiverade att begränsa tal så konstitutionellt värderat som Cross.'

Berättelsen fortsätter under annonsen

På tisdagen uppmanade ledare för hbtq-rättighetsgrupper i grannlandet Fairfax County skolor och förtroendevalda i det länet att uttala sig mot högsta domstolens beslut och sa att det gav stöd till idén att 'lärare har rätt att offentligt förklara sin avsikt att dö namn och missköna sina elever”, enligt ett pressmeddelande från FCPS Pride, Pride Liberation Project och GLSEN Northern Virginia.

'En dom som denna rullar tillbaka klockan i en tid då transstudenter behöver vårt stöd', säger David Aponte, ordförande för Northern Virginia Chapter of GLSEN.